Fotografie jsou majetkem autorů, podléhají autorskoprávní ochraně. Bez svolení autorů je zakázáno je kopírovat a používat k jakémukoliv účelu.